Prihlásenie

Pre prístup do systému sa prihláste...

Prihlásenie
Hepa

Hepareg

Hepareg - je register pacientov s chronickými vírusovými hepatitídami na Slovensku. Ide o internetovú on-line aplikáciu pripravenú pre potreby Slovenskej hepatologickej spoločnosti SHS. Pacientsky register je organizovaný systém, ktorý využíva observačné metódy na zber údajov (klinických alebo iných napr. farmakoekonomických) pre hodnotenie špecifických výsledkov pri populácii pacientov definovanej špecifickým ochorením, stavom alebo expozíciou, a ktorý slúži jednému alebo viacerým vopred definovaným vedeckým, klinickým alebo iným účelom. Informácie, ktoré register obsahuje, môžu lekárom pomôcť pri tvorbe štandardov v starostlivosti o pacienta.